Circadia

Circadia

Namnet Circadia kommer från de två latinska orden circa diem, som betyder "runt dagen." Ordet "dygnsrytm" hänvisar till en 24-timmarscykel och beskriver rytmiska förändringar i vår fysiologi och beteende. När dessa biologiska rytmer störs eller störs kan de påverka vår hälsa, utseende och välbefinnande negativt.

Dygnsrytmer utvecklades under miljontals år, styrda av den dagliga ljus-mörker-cykeln som skapades av att jorden vänder sig om sin axel. Studier har funnit att en biologisk "klocka" finns i flera delar av hjärnan och etablerar dessa dygnsrytmer hos däggdjur. Det har fastställts att dessa "klockor" består av en rad gener som reglerar fysiologiska processer i hela kroppen. Vi vet att den centrala dygnsklockan finns i hypotalamus i hjärnan. Dess primära funktion är att synkronisera klockorna i de perifera vävnaderna, huden är en av dessa, och det verkar som om alla typer av hudceller innehåller någon form av en dygnsklocka.

Det är viktigt att förstå att de dagliga rytmerna inte bara är ett svar på förändringar i ljus och mörker som produceras av jordens snurrande rörelse utan ett svar på tidtagningssystemet i kroppen. Det är detta system som gör att organismen kan anpassa sig och förutse förändringar som är förknippade med dag och natt.

Varför är detta så viktigt? Tänk på att om suget att sova kommer under den ljusa delen av dagen, skulle många djur vara sårbara för rovdjur. Alla som någonsin har rest över flera kontinenter är bekanta med jetlag, en djupgående biologisk klockavbrott. Den extrema betydelsen av dessa fenomen har lett till utvecklingen av en ny vetenskap förknippad med tidens effekter på kroppen. Denna nya vetenskap kallas kronobiologi. På Circadia fokuserar vi på kronobiologins och dygnsrytmens inverkan på huden.

Konceptet med dygnsrytm är inte nytt. Det började på 1700-talet med den franske vetenskapsmannen de Mairan, som publicerade en artikel som beskrev den säregna rörelsen av löv i växter under dagen. De skulle stiga på dagen och falla på natten. Han satte dessa växter i ett rum när de inte var utsatta för solljus, och han såg samma fenomen. Han drog slutsatsen att denna rörelse hade något att göra med en mekanism inuti växten och vilken effekt solen än kan ha.

En nyligen genomförd studie avslöjar betydelsen av den biologiska klockan för att regenerera hudstamceller. När det störs resulterar detta system i för tidigt åldrande av vävnaden och en större benägenhet att utveckla hudtumörer.

Eftersom huden utsätts för solens ultravioletta strålar och bakterier och virus är en av hudens primära funktioner att skydda individen från dessa potentiella faror. När den biologiska klockan fungerar bra kan stamceller, som ständigt ersätter skadad vävnad, dela sig vid en tidpunkt som tillåter minimal exponering för skadligt ultraviolett ljus.

När hudceller delar sig, i en process som kallas proliferation, är deras DNA mer mottagligt för ultraviolett skada eftersom det förlängs inom celldelningsprocessen. Det är välkänt att spridningsprocessen sker under dagen vid olika tidpunkter. Det händer dock minst 30 gånger snabbare på natten än på dagen. Förknippade med spridning är sådana kritiska funktioner som hastigheten för vattenförlust och blodflöde, som är 20 till 30 procent högre på natten än på morgonen eller eftermiddagen. Dygnsrytmer i huden påverkar utseendets biologi och påverkar djupt absorptionen av applicerade behandlingsprodukter.

Reglering av hudbarriäregenskaperna, såsom transepidermal vattenförlust och hudhydrering, samt hudens pH och temperatur, kontrolleras av dygnsklockorna. Därför bör hudterapeuter vara medveten om den tid på dygnet då de bedömer huden eller utför en specifik behandling. Den tid som bedömningen görs och den tid som behandlingen tillämpas kommer avsevärt att påverka produktens effekt eller diagnosens riktighet.

Om Circadia

Circadia grundades av den världsberömda, och globalt erkänd, Dr. Peter T. Pugliese. Dr Pugliese var den första läkaren av hans kaliber att ägna årtionden av forskning för att förstå huden och dess förmåga att leverera klinisk och relevant information om produktutveckling. Före lanseringen av Circadia 2001 spenderade Dr. Pugliese 30 år att utveckla och tillverka produkter för stora varumärken inom branschen.

1971 gick han med i Society of Cosmetic Chemistry för att han ville veta mer och behandla de åkommor som han ofta kom i kontakt med såsom eksem, solskador och psoriasis. Där fick han kontakt med andra kemister som tillsammans forskade och tog fram ingredienser till hudvårdsprodukter.

På 70 och 80-talet var Dr Pugliese ”the go to guy” när det kom till innovativa ingredienser och produkter. Han geomförde bl.a. de första studierna på koppar peptider, topisk vitamin E och Beta Glukan.

1996 fick Dr Pugliese en utmärkelse från SCC för hans betydande roll inom kosmetisk vetenskap.

2001 grundade han, tillsammans med hans dotter och son, hudvårdsmärket Circadia. Idag är det Dr Pugliese barnbarn – Michael Pugliese som är VD för företaget.