pK Peel Neutralizing Spray

Används för att neutralisera gel peels.